Публічний договір (Оферта)

Данна оферта, є офіційною пропозицією comandantegrinder.club (ФОП Безкоровайний Андрій Олександрович), далі за текстом - «Продавець», який є організатором чемпіонату, укласти Договір купівлі-продажу сервісної послуги дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт, і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://comandantegrinder.club.

1. Визначення термінів

1.1. Договір - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу послуги (можливості участі у чемпіонаті) дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Чемпіонат - захід, який організовується ФОП Безкоровайний Андрій Олександрович, та проводиться на умовах вказаних на Інтернет-сайті.

1.3. Послуга - можливість прийняти участь у Чемпіонаті, який організовує Продавець.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується надати можливість Покупцеві придбати Послугу, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даного Договору.

2.2. Цей Договір регулює: добровільне придбання Послуги (реєстрації на Чемпіонаті), яке також дає можливість отримати подарунок від Продавця (футболку).

3. Ціна Послуги

3.1 Ціна на Послугу вказана на сайті при оформленні реєстрації на чемпіонат і може бути змінена.

4. Порядок оформлення

4.1. Покупець купує Послугу, згідно умов вказаних на Інтернет-сайті.

4.2. При реєстрації на Інтернет-сайті Покупець зобов'язується надати всю інформацію яка потрібна для участі у Чемпіонаті.

4.3. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю.

4.4. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Інтернет-сайті.

4.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні реєстрації.

4.6. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення реєстрації.

5. Порядок оплати

5.1. Оплата здійснюється за фактом реєстрації через онлайн-системи (сторонні сервіси) оплати в національній валюті (гривнях).

5.2. При використанні онлайн-системи для оплати реєстрації, відповідальність за грошові транзацкії переходить до онлайн системи.

5.3. При не надходження коштів Інтернет-сайт залишає за собою право анулювати реєстрацію на чемпіонат.

6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

6.2. Продавець не несе відповідальності за:

6.3. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

7. Інші умови

7.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті.

7.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні реєстрації. При цьому, при здійсненні акцепту (реєстрації і подальшої оплати Послуги) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

7.3. Оплата Покупцем оформленої на Інтернет-сайті Послуги означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

7.4. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

7.5. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки реєстрації у Чемпіонаті, відправлення повідомлень Покупцеві, наданні Послуги, здійснення взаєморозрахунків і ін.

8. Термін дії договору

8.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

8.2. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.